Mer än bara massage

Ta hand om dig själv i tid och satsa på förebyggande massage eller behandling

Boka tid i Båstad

Se varningstecknen och minska stressen i ditt liv!

Långvarig stress bryter ner och är idag allmänt erkänt som roten till en lång rad sjukdomstillstånd. I många fall leder stressen både till utbrändhet och depression, och är ett av de största hindren för välmående. Men det räcker inte att bara vila upp sig ett tag och sedan prestera som vanligt igen.

Allra först måste du se varningstecknen genom att lyssna på kroppens signaler:

 • Gnagande oro och stark inre stress
 • Känner dig både fysiskt och psykiskt överbelastad
 • Inget är roligt, allt är måsten
 • Orkar inte ta tag i saker
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnesstörningar
 • Dålig sömn, konstant trötthet
 • Huvudvärk, orolig mage
 • Lättrörd och lättirriterad
 • Svårt att varva ner och bara ta det lugnt
 • En känsla av att hjärnan aldrig vilar, tankar som ständigt snurrar

För att komma tillbaka krävs att du gör förändringar som ger dig bättre balans i livet, t ex mellan arbetet och hemmet.

 • Bromsa och sänk tempot.
 • Sänk kraven! Du behöver inte prestera på topp hela tiden.
 • Ta emot hjälp och avlastning från andra.
 • Prioritera inte bort sådant som får dig att må bra och som ger dig energi.

Kroppens stressreaktioner

Kroppens aktivitet och vila styrs av två nervsystem som kallas sympatiska och parasympatiska nervsystemen.

Det sympatiska nervsystemet mobiliserar kroppens resurser i krävande situationer. Tillförseln av syrerikt och näringsrikt blod ökar till muskulaturen. Hjärtfrekvens och blodpumpningsförmåga ökar. Andningsfrekvensen ökar. Matsmältningen saktar ner. Hela kroppen försätts i ett slags ”stand by”-läge i väntan på att faran ska passera.

Det parasympatiska nervsystemet läker och bygger upp kroppens resurser och dominerar vid vila och avslappning. Hjärtfrekvensen minskar och blodtrycket sjunker. Tarmrörelserna ökar och matsmältningen förbättras.

Om stressen blir utdragen över en längre tid aktiveras det sympatiska nervsystemet alldeles för mycket, vilket gör att det parasympatiska nervsystemet aldrig riktigt slås på. Följden blir att kroppens system för återhämtning och återuppbyggnad inte heller kommer igång. Det här kan få många skadeverkningar, t ex dålig förbränning, minskad sexlust och ökat åldrande på cellnivå. Dessutom ökar utsöndringen av stresshormonet kortisol från binjurarna, vilket gör att immunförsvaret och kroppens naturliga läkningsförmåga hämmas och ger ökad risk för inflammationer i kroppen.

Till sist tar också binjurarna skada av att befinna sig i ständig överväxel. Utmattade binjurar övergår från att fungera stabilt och skapa exakt rätt mängd hormoner för situationen till att producera för lite eller för mycket hormoner. Ofta påverkas även andra organ som måste arbeta extra för att kompensera för binjurarnas svagheter, t ex bukspottkörteln, hjärtat, levern, sköldkörteln. På det här viset rubbas balansen allvarligt i kroppens komplexa system och man blir oerhört stresskänslig och reagerar lätt med irritation, ilska och andra oönskade känsloyttringar i pressade situationer. En ond spiral som bara kan vändas genom att det parasympatiska nervsystemet aktiveras genom vila och avslappning för både kropp och sinne. På så vis aktiveras kroppens återuppbyggnadssystem som är nyckeln till återhämtningen.  

Vägen tillbaka

För att komma tillbaka är det viktigt att hitta metoder som ger rätt återhämtning och som får ner kroppens stressnivå. Då räcker det inte bara med fysisk vila, utan även sinnet måste få ro, så att den ständiga hjärnaktiviteten och inre stressen kan släppa taget.

Hälsosamma sätt att bli av med stress är till exempel:

 • Mindfulness och meditation
 • Motion och fysisk aktivitet
 • Yoga, tai chi och chi gong 
 • Frisk luft och solsken
 • Hälsosam mat med mycket frukt och grönt
 • Massage & stressreducerande behandlingar

Aktivitet förbränner stresshormoner och därför är det viktigt med motion vid stressymptom. Lugnare former av yoga, tai chi och chi gong ger många fördelar eftersom rörelserna i sig är utformade för att balansera kroppens system och utförs med stort fokus på andning och mindfulness som är mycket lugnande och därmed aktiverar det parasympatiska nervsystemet som hjälper kroppen att läka och återhämta sig.

Mjuk massage och stressreducerande behandlingar ger långvariga avslappningseffekter och kan därför vara till stor hjälp vid stress- och utmattningssymptom. Beröringen gör att oxytocin som är kroppens eget må-bra-hormon frigörs och sänker mängden stresshormoner i kroppen. Forskning visar att även kroppens känslomässiga tillstånd förändras på ett bestående sätt. Oro och ängslan minskar och humöret förbättras. Andra fördelar som påvisats genom studier är att sömnen blir bättre och att näringsupptaget i tarmarna förbättras. Massage ökar också blodflödet i flera av de delar i hjärnan som påverkas av depression och stress.

Hos Massage & Hälsa vill jag särskilt rekommendera någon av följande behandlingar vid långvarig stress:

 • Manuell Lymfdränage
 • Medicinsk Fibromassage
 • Änglamassage
 • Reiki Healing
 • Hotstone / Hotstone med RDT (regndroppsteknik)
 • Regndroppsbehandling

Det är i det lugna, avslappnade tillståndet som kroppen svarar på behandlingen och läkningen sker. För ett långsiktigt och varaktigt resultat är det viktigt att behandlingarna görs regelbundet och över tid.

Det finns massor med forskning som stöder de positiva effekterna av lugn och avslappnande massage och kroppsterapi. Det är alltså inte bara en trevlig behandling som känns bra, utan en behandlingsform som verkligen fungerar eftersom alla kroppens funktioner påverkas till det bättre!

Massage & Hälsa Susanne Andersson 2017